Vişnezade Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Vişnezade Müzik Kursu Müzik, hayatımızın birçoğu için çok önemlidir. 

Onu uyanırken, yoldayken, işte ve arkadaşlarımızla birlikte dinliyoruz. Çoğu kişi için müzik sürekli bir arkadaş gibidir. Bize neşe ve motive edebilir, zor zamanlarda bize eşlik edebilir ve endişelerimizi hafifletebilir. 

Müzik sadece eğlenceden çok daha fazlasıdır. 

Bilinen her insan toplumunun bir özelliği olmuştur – antropologlar ve sosyologlar, insanlık tarihi boyunca müziği olmayan tek bir kültür bulamamışlardır. Aslında bugün birçok evrimsel psikolog, müziğin dilden önce geldiğini iddia ediyor. İlkel kabileler ve dini uygulamalar, binlerce yıldır aydınlanmış devletlere ulaşmak için müziği kullandı ve Pisagor, farklı psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları iyileştirmek için müziği kullandı. Şu anda, keskin bilimsel araştırmalar müziğin beyin, birey ve toplum üzerindeki etkisini göstermiştir. 

Müzik bize sadece entelektüel, sosyal ve duygusal seviyelerde ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda birçok kişi onu ruhani veya mistik olarak tanımlar . Müzikte melodik, armonik ve ritmik cihazların kullanılması, hem müzisyenlerde hem de dinleyicide anlatılacak kelimelerin ötesinde bir psikolojik duruma neden olabilir. Müzik bizi kendimize geri getirebilir, aynamız olabilir ve uzun zamandır unuttuğumuz ya da varlığından hiç haberdar olmadığımız bir yanımızı bize gösterebilir. 

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Ulus Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Ulus Mahallesi Müzik Kursu Ritim nedir

Ritim , bir şarkının zamanlamasıdır. Tıpkı saatin zamanı söylediği gibi, ritim de bize müziğe nasıl ayak uyduracağımızı söyler.

Bu üç konunun her biri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Derinlemesine bilgi, müziğin sağladığı tüm kaynakların sınırsız manipülasyonuna izin verir ve “sesleri ve sessizliği” kulaklarımız için bu kadar ilginç kılan da budur. Burada Müziği Basitleştirme bölümünde, hepsiyle nasıl çalışılacağını öğreneceksiniz. Hazırlanmak!

Bu ders, müzik felsefesindeki en temel sorulardan birine giriş niteliğindedir. Ders, tarihsel bir genel bakış içerir, ancak en çok ilgi, problemler ve müziği tanımlamak için (im) olasılıklar hakkındaki çağdaş, (geç) 20. yüzyıl fikirlerine gidecek.

Müzik nedir’? Belirli (amaçlanan) bir yapıda (Hanslick) melodi, armoni, ritim, tını ve sessizliğin karmaşık bir karışımı mı? Gürültü ve sessizlik arasındaki sonorik olay (Attali)? “Toplam sosyal gerçek” (Molino)? Hakikatin kendisini işlemeye koyduğu bir şey (Heidegger)?

Müzik. İlk olarak bir kelime. Bir kelime olarak anlamı vardır.

Kelime olarak anlam verir. Örneğin sesleri ele alalım: bu ses müziktir. Bu aslında şunu ifade ediyor: “Biz” bu sesi müzik olarak görüyoruz. Müzik – sözcük çerçeveleri, sınırlar, açılır, kapaklar olarak. Bir şeyi müzik olarak adlandırmak (Pierre Bourdieu’nun dediği gibi ‘kutsamak’) politik bir karar verme sürecidir. Dilbilgisel bir kavram olarak “müzik” kullanışlıdır: Bu kavramı kullanarak çeşitli sesleri ayırt ederiz. Bölüyoruz, sınıflandırıyoruz, kategorilere ayırıyoruz, isimlendiriyoruz, sınırlandırıyoruz: her ses müzik değildir. Bununla birlikte, Cage’den bu yana, müzikal alanda tanım gereği tek bir ses yasaklanmadı. “Müzik” kelimesi (gerekli) yapı ve düzeni (işitilebilir) dünyaya getirir.

Ama başka bir müzik de var; kelimelerde anlatılması çok daha zor olan bir “müzikal boyut” var. Bu boyut, (en azından Søren Kierkegaard’a göre) yalnızca dolaysızlığında ifade edilebilecek ve ifade edilmesi gereken bir şey olan ‘duyusal’ olarak gösterilebilir. Bu anlık -belki de ‘fiziksel’ den söz edilebilir – düşünme yoluyla kavramsallaştırılacağı anda silinir; tanımı gereği tanımlanamaz ve bu nedenle dil aracılığıyla ulaşılamaz. Dolayısıyla müzikte sadece müzik yoluyla veya müzik olarak ifade edilebilecek bir şey var. Dil bu şeyi tam olarak saptamaya çalıştığı anda çözülür ve kaybolur.

Öyleyse, müziği – yani dilsel bir kategoriye dahil etmek – tanımlamak mümkün müdür?

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Türkali Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Türkali Mahallesi Müzik Kursu Tanım ve ana unsurlar

Birkaç yazara göre müzik, seslerin ve sessizliğin organize bir şekilde birleşimidir. Bir örnekle açıklayalım: radyo gürültüsü sesler yayar, ancak organize bir şekilde değildir, bu nedenle müzik olarak sınıflandırılmaz.

Bu tanım basit ve eksiksiz görünüyor, ancak müziği tanımlamak o kadar da açık değil. Bir araba alarmını müzik olarak sınıflandırabilir miyiz? Organize bir şekilde sesler ve sessizlik çıkarıyor, ancak çoğu insanın buna sesli müzik demeyeceğini garanti ediyorum.

Daha basit ve kapsamlı bir şekilde müzik, melodi, armoni ve ritimden oluşur .

Melody nedir

Melodi , sesin ana sesidir. Söylenebilecek şey bu.

Harmony nedir

Armoni , melodinin temelini oluşturan notaların örtüşmesidir. Örneğin gitar çalan ve şarkı söyleyen kişi gitardaki akorlara uyum sağlamakta ve sesle melodi yapmaktadır. Her bir akor, daha sonra diğer konularda göreceğimiz gibi, birkaç notanın çakışmasıdır. Akorların uyumun bir parçası olmasının nedeni budur.

Not: Melodinin mutlaka tek bir sesten oluşması gerekmediğini belirtmek gerekir. Melody, bu durum daha seyrek olmakla birlikte 2 veya daha fazla sese sahip olabilir. Bu durumda melodiyi armoniden ayırmak için okyanustaki bir gemi ile bir karşılaştırma yapabiliriz. Gemi uyumu temsil eder ve geminin içindeki insanlar melodiyi temsil eder. Hem gemi hem de insanlar hareket ediyor ve insanlar, gemi okyanusu geçerken geminin içinde hareket ediyor. Geminin bir üs, insanlara destek olarak hizmet ettiğine dikkat edin. Sadece geminin içinde hareket etmekte özgürler. Bir kişi gemiden atlarsa, felaket olur. Melodi ve armonide de aynı.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Sinanpaşa Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Sinanpaşa Mahallesi Müzik Kursu Yani. Müzik nedir?

“Müzik benden ayrı bir şey değil. Benim … Ameliyatla müziği çıkarmanız gerekir … Müzik benim için nefes almak gibidir — Nefes almaktan yorulmuyorum, müzikten yorulmuyorum . ”  

“İyi müzik, birlikte oynayan, ne yapmak istediklerini bilen ve onun peşinde koşan insanlardan çıkar. Bunun üzerine ter dökmeli ve onu ölümüne rahatsız etmelisiniz.”  

“Kimseyi kopyalayıp herhangi bir şeyle bitiremezsiniz. Kopyalarsanız, gerçek bir his olmadan çalışıyorsunuz demektir. Dünyadaki iki insan birbirine benzemez ve müzikte böyle olmalı ya da değil müzik.”  

“Müzik sizin kendi deneyiminiz, düşünceleriniz, bilgeliğinizdir. Onu yaşamazsanız, boynuzunuzdan çıkmaz. Size müziğin sınır çizgisi olduğunu öğretirler. Ama dostum, sınır çizgisi yok sanata.”  

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Ortaköy Müzik Kursu 0532 177 5221

Ortaköy Müzik Kursu ile Müzik Gelenekleriniz

Yaşadığınız yerde ne tür müzik popüler? Bu tür müzikler ne zaman ortaya çıktı? Kültürünüz ve tarihinizle ne tür müzikler ilişkilendirilir? Ve bu derste öğrendiğiniz kelimeleri bugün en sevdiğiniz müzik türlerine uygulayabilirsiniz? Bu soruların bir kısmına veya tümüne yanıtlarınızı bir paragraf veya kompozisyon halinde yazın.

Müzik nedir? Müzisyenler Tarafından Tanımlanan Müzik.

Müziği gerçekten kelimelerle tarif etmek zor. Hepimiz bunun bizi nasıl hissettirdiğini biliyoruz ve duyduğumuzda neyi sevdiğimizi biliyoruz, ama aslında bunu iletmek işin zor kısmı. Yazar Victor Hugo, “Müzik kelimelere dökülemeyeni ve sessiz kalamayanı ifade eder ” diye yazdı  . Henry Wadsworth Longfellow, onu “insanlığın evrensel dili” olarak tanımladı. 

Müzisyenlerin bu konuda ne söylemesi gerekiyor? Birçoğu için müzik sadece dinledikleri veya eğlenmek için çaldıkları bir şeyden çok daha fazlasıdır. Harika müzisyenlerin çaldıkları müzikle tutkulu bir bağları vardır. Müziğin kendisi, müzik hakkında hissettiklerini en önemli ve doğru ifadesi olsa da, onlar için müziğin ne olduğunu anlatmak için birkaç dokunaklı şey söylemeyi de başardılar. Bu sanatçıların kendi dillerinde, yani müziğin dilinde söylediklerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın. Zevk almak.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Nisbetiye Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Nisbetiye Mahallesi Müzik Kursu Müziği Anlamak

Bu ders müziği çevreleyen birçok önemli terimi ve kavramı açıkladı. Bu, dünyadaki çoğu insanın ilişki kurabileceği bir kavram. Şimdi, aşağıdaki etkinlikleri kullanarak yeni yollarla öğrendiklerinizi düşünme sırası sizde.

Dünyada Müzik

Bu derste de belirtildiği gibi, tüm insan kültürlerinin müzik gelenekleri vardır. Sadece bir müzik geleneği seçin ve bununla ilgili bir paragraf yazın. Bu tür müzikler neye benziyor? Bu dersten hangi terimleri ona uygulayabilirsiniz? Bu müzik geleneğinin tarihi nedir? Seçtiğiniz müziğin örneklerini dinlediğinizden emin olun!

Örnekler: Herhangi bir müzik hakkında yazabilirsiniz, ancak işte başlamanıza yardımcı olacak bazı fikirler: Inuit boğaz şarkıları; Çin operası; Yoruba davul çalma; Hint Raga müziği; Güney Afrika’dan Cape Jazz.

Kutunun Dışında Düşünmek

Bu ders size tipik olarak müzik olarak düşündüğümüz şeyi oluşturan birkaç öğe verdi. Ama müzik bu tanımların ötesine geçebilir mi? Aşağıdaki örneklere bakın ve varsa hangisinin müzik olduğunu düşündüğünüzü açıklayan bir günlük yanıtı yazın. Müzik değilse nedir?

Örnekler: Şarkı söyleyen kuşlar; 4’33 “ John Cage tarafından; Olabildiğince Yavaş , John Cage; Zadar Deniz Organı; Şarkı Söyleyen Çınlayan Ağaç.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Muradiye Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Muradiye Mahallesi Müzik Kursu Bir eser duyduğunuzda melodi öne çıkar

Ancak bazen başka sesler veya sesler onu desteklemeye yardımcı olur ve müziği daha karmaşık hale getirir. Armoni , melodiye bağlı olan ve onu tamamlayan çok sayıda müzik notası dizisini ifade eder. Armoniyi duyabilirsiniz ama melodi kadar belirgin değil. Armoni genellikle bir dizi akordan veya aynı anda çalınan üç veya daha fazla notadan oluşur.

Müziğin bir diğer önemli unsuru ritim veya seste tekrarlanan hareket kalıplarıdır. Temel olarak ritim, sesin zamana yerleştirilmesidir. Vuruş olarak düzenlenmiş belirli ses birimlerini içerir. Ayrıca ritim için önemli olan tempo fikri veya vuruşların gerçekleştirildiği hızdır.

Müziğin nasıl çalınması veya söylenmesi gerektiğini tanımlayan birçok terimi de vardır. Bunlar, hızlı ve canlı anlamına gelen allegro ve yavaş anlamına gelen largo gibi kelimeleri içerir . Diğer terimler yüksek sesle veya yumuşak, cesur veya sakin için talimatlar verir veya hatta belirli notların nasıl vurgulanması gerektiğini önerir. Tüm bunlar, istenen bir sonucu oluşturmaya yardımcı olur.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Mecidiye Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Mecidiye Mahallesi Müzik Kursu hemen her insan kültürünün bir müzik yapma geleneği vardır.

 Flüt ve davul gibi erken dönem enstrüman örnekleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Mısırlılar dini törenlerde müzik kullandılar. Diğer birçok Afrika kültürünün, önemli ritüeller için davul çalmaya ilişkin gelenekleri vardır. Bugün, rock ve pop müzisyenleri dünyayı geziyor ve onları ünlü yapan şarkıları söylüyor. Bunların hepsi müzik örnekleridir.

Müzikle İlgili Terimler

Müziğin nasıl yapıldığını daha iyi anlamak için bazı önemli müzikal terimleri tartışalım.

Sevdiğiniz bir şarkının melodisini söyleyebiliyorsanız, melodiyi deneyimlemişsinizdir. Melodi , bir melodinin ana satırını oluşturan koordineli perdeler dizisidir. Bir müzik eserinde birincil ses olarak düşünün. Bu şekilde ‘sesten’ bahsettiğimizde, insan sesi veya enstrümantal bir ses olabilir.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Levazım Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Levazım Mahallesi Müzik Kursu performansı, beste ve prodüksiyon dahil

Olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli uzmanlıklar sunar. Büyük ağlar aracılığıyla pratik deneyim kazanmak için birçok fırsat sunan birçok müzik türü vardır.

Favori şarkınız veya grubunuz var mı? Hiç bir enstrüman çaldınız veya bir konsere gittiniz mi? Bu derste müziğin ne olduğunu keşfedin ve onun için önemli olan bazı terimleri ve özellikleri öğrenin.

Müzik nedir?

Kuş cıvıltısı ve kıyı şeridine çarpan dalgalardan trafikte kornaya çıkan arabalara kadar her yerde sesler var. Ancak bazen sesler, belirli bir atmosfer yaratmak veya fikirleri veya duyguları ifade etmek için amaca yönelik şekillerde bir araya getirilir. Bu tür organize seslere müzik denir.

Müzik , koordineli ses veya seslerin bir koleksiyonudur. Müzik yapmak , sesleri ve tonları bir sıraya koyma sürecidir, genellikle bunları birleşik bir kompozisyon oluşturmak için birleştirir. Müziği yaratıcı bir şekilde yapan kişiler, Beethoven senfonisi veya Duke Ellington’ın caz şarkılarından biri gibi arzu edilen bir sonuç için sesleri düzenler. Müzik seslerden, titreşimlerden ve sessiz anlardan oluşur ve her zaman hoş ya da güzel olmak zorunda değildir. Çok çeşitli deneyimleri, ortamları ve duyguları aktarmak için kullanılabilir.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Kültür Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Kültür Mahallesi Müzik Kursu Vokal Performansı

 • Şarkıcılar için Oyunculuk (Arte Scenica)
 • Gregoryen, A Cappella, Oda, İncil veya Senfonik Koroda Koro seçenekleri
 • Diksiyon
 • Nitelikli yerel eğitmenlerle bireysel eğitim
 • Vokal Koçluğu
 • Sahneleme Opera

Enstrümantal Performans: (Tüm Enstrümanlar)

 • Nitelikli yerel eğitmenlerle Klasik / Cazda Bireysel Eğitim
 • Gelişmiş Müzisyenlikte Bireysel Özel Ders ve kulak eğitimi
 • Müzik Performans Atölyesi
 • Civica Scuola di Musica’da öğrenci orkestrası
 • Orkestra Asistanı ve Profesyonel Milano Classica Oda Orkestrası ile Barok performans pratiğine giriş (sadece yaylılar)

Müzik Teorisi ve Kompozisyon

 • Tüm seviyelerde teori dersleri (İtalyanca) ve / veya teori çalışmaları üzerine özel projeler (İngilizce)
 • Kompozisyon semineri ve / veya bireysel kompozisyon dersleri
 • İtalyan Müzik ve Edebiyatında Çağdaş Kompozisyon

stajlar

Staj yapmak size çok sayıda uzun süreli kariyer avantajı sağlayan ödüllendirici bir iş deneyimi sunar. Olacaksın:

 • Ev sahibi ülkenin gerçek hayatını, günlük kültürünü daha iyi anlayın
 • Özgeçmişinize veya lisansüstü okul başvurunuza küresel iş deneyimi ve becerileri ekleyin
 • Güveninizi geliştirin

Kişiselleştirilmiş Yerleşimler

Bir stajla ilgilendiğinizi belirttikten sonra, akademik ve kariyer hedeflerinizi yerine getiren ideal staj yerleşimini bulmak için sizinle birlikte çalışırız. Öğrencileri çok çeşitli organizasyonlara ve işletmelere yerleştirdik. Şu anda ilgi alanınızda bir işletme veya kuruluşla çalışmıyorsak, sizin için doğru olan bir yerleşimi arayacağız.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR
Call Now Button