Kaptanpaşa Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Kaptanpaşa Mahallesi Müzik Kursu Müziğin Amacı Nedir?

Oxford Üniversitesi’nde bir müzisyen ve profesör olan Jeremy Montagu, “Müziğin rolü sosyalleşmedir” diyor. Frontiers in Sociology dergisinde yayınlanan bir denemede Montagu, müziğin o kadar ilkel olduğunu ve dilden öncelikli olacağını savunuyor. Bir annenin bebeğini sakinleştirmek için yaptığı uğultunun müzik olduğunu ve muhtemelen biz konuşamadan önce gerçekleştiğini savunuyor.

Bu uzmana göre, müziğin anne ve çocuk arasında kurduğu bağ, bir grup işçide veya bir av veya savaştan önce dans edip şarkı söyleyen atalardan kalma erkeklerde de mevcuttur. Müzik , bireyler arasında böyle bir bağ kurarak sadece aileyi değil, toplumun kendisini de yarattı ”diyor.

DUYGULARI İLETİR

Müziğin grupların oluşumunda ve hayatta kalmasında ve çatışmaların azaltılmasında önemli bir rol oynadığı hipotezi en çok kabul edilenlerden biridir. Harvard Üniversitesi Müzik ve Beyin Bilimi Enstitüsü’nden Mark Tramo, bunu bir sosyal uyum faktörü olarak tanımlıyor. “Erkeklerin avlanmak ve kendilerini savunmak için örgütlenmeleri gerekiyordu. Birbirimizle iletişim kurmamızın ve duyguları paylaşmamızın yolunu açtı ”diye açıklıyor.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

İzzetpaşa Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

İzzetpaşa Mahallesi Müzik Kursu Kültürel özellikler

Şimdiye kadar tempo, perde ve kalıba dayalı olarak, müziğin bazı temelleri ve bizi nasıl etkilediği için doğal bir temele sahibiz . Aslında, başka bir gezegendeki seslere de tepki veren uzaylıların da bu temel bilgilerden bazılarını paylaşmaları ve müziğimizin veya bizlerin kendi yönlerini anlaması oldukça olasıdır. Ancak, müzik takdirinin ve müzik psikolojisinin birçok yönünün tekrarlanan maruziyetle öğrenildiği inkar edilemez (hem çocukların çeşitli müzik türlerine maruz kaldığı yerlerde pasif, hem de bireylerin ilgilerini çeken müzik türlerini aradıklarında aktif).

Kültür müziğin yönleri bu temel temeller üzerine inşa edilir ve zamanla nesilden nesile aktarılan karmaşık sözleşmelere dönüşür. Bu müzikal gelişim sırasında farklı toplulukların göreceli olarak soyutlanması, muhtemelen farklı yönlerde gelişecekleri anlamına gelir. Daha sonra farklı kültürler arasında daha sonra çapraz döllenme, başlangıçta benimseyen kültüre uyacak şekilde kalıplanan ve daha sonra daha da gelişen yeni unsurların ortaya çıkmasına yol açabilir. Dünya çapında artan iletişim araçlarıyla, artık farklı kültürlerin müziğine aşinalığımız var ve belki de menşe bölgesini tanıyabiliriz, ancak dünya müziğinin birçok eski biçiminin “batılılaştığını” inkar etmek mümkün değil. Farklı müzik tarzlarının veya türlerinin karıştırılması için bir isim bile var. Genellikle “füzyon” olarak adlandırılır,

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Müziği tanımlamak için yola çıkmadık ve bunun mümkün olduğuna inanmıyoruz. Ancak müziği oluşturmak için birleşen bazı parametrelere baktığımızda, bunların bir kısmının oldukça doğal olduğunu, ses üretiminin doğal dünyasından geldiğini, bazılarının fiziksel olarak bedenimizden ve doğal hareketler, sesler ve ritimlerden kaynaklandığını görüyoruz. onları ve beynimizin verileri analiz etme biçiminden diğerleri. Bunlar çok temel düzeyde bize müziğin bizi neden bu kadar etkilediğine dair bir şeyler söylüyor. Bunun da ötesinde, daha karmaşık bir düzeyde, inşa ettiğimiz bir sürü kültürel gelişme ve gelenek var. Film müziği klişeleri ile ilgili bölümümüze bakın ve bunlardan hangilerinin doğal bir temeli olduğuna veya hangilerinin sadece kültürel sözleşmeler olduğuna karar verin. Ayrıca Müzikte Mizah hakkındaki makalemize bakın Bu soruların bazılarını gönülsüz bir şekilde araştıran

İnönü Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

İnönü Mahallesi Müzik Kursu bazı kombinasyonlar birlikte iyi gider

Harmony adı verilen farklı perdelerin tonlarını birleştirdiğimizde alışılmadık şeyler oluyor. 

Bazıları ise gitmez. İyi birleşen notalar, “harmonik dizi” denen şeye yakın görünüyor. Harmonik sekans, titreşen bir şeyin ürettiği tamamen doğal farklı notalar kümesidir ve en kolay şekilde pirinç enstrümanlar kullanılarak müzikal olarak gösterilebilir. Bu serinin en düşük notaları, bir boru gibi “doğal” (anahtarsız) bir enstrüman tarafından üretilenler gibidir ve oktavları, beşli ve üçte birini içerir. Bunlar sadece büyük akorlar gibi “uyumlu” sesler çıkarmak için birlikte iyi giden notalardır. Yaylı bir enstrüman üzerinde, uzunluğu yarılar, üçlüler, çeyrekler, beşliler vb. Gibi kesirlere bölen dizelerin en güçlü “harmoniklerini” çalarak harmonik dizinin alt notalarını gösterebilirsiniz.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Küçük bir akor, “küçük üçüncü” aralık kullanarak majörden farklıdır. 

Küçük üçüncü, armonik dizinin daha yukarısında yer alır ve bu nedenle, küçük akor sesini daha koyu ve daha az doğal hale getiren orijinal notadan uzak sesler çıkarır. Diğer nota kombinasyonları bu sekans üzerinde daha da uzaktır ve müzikal çatışmalara veya “dischordlara” yol açabilir. Bu noktada, bir müzik oktavını 12 özdeş aralığa eşit huylu bölme yöntemimizin, armonik dizinin sadece yaklaşık olarak tam değerleri olan, ancak yine de çoğu kulağı aldatmak için yeterince yakın olan bazı notalar ürettiğini gözlemlemeye değer. Bu 12 notaya dayanarak müziğe uzun süre maruz kalmamız, yine de normal ses çıkardıkları anlamına geliyor.

İnönü Müzik Kursu 0532 177 5221 Mahallesi

İnönü Müzik Kursu Perde, Melodi ve Armoni

Pek çok şey ses çıkarır, ancak genel olarak daha büyük nesneler daha derin sesler çıkarır; ister uzun hava sütunları isterse bir müzik aletindeki uzun teller, büyük sandıklar, büyük hayvan ayak sesleri (bir fil gibi) veya basitçe birbirine çarpan büyük nesneler olsun. Tersine, daha küçük aletler, kısa hava sütunları, kısa ipler veya sıkı ipler, küçük hayvanlar (fare gibi) veya nesneler daha yüksek perdeli sesler çıkarır. Büyük şeyleri daha küçük şeylerden (evrimsel mirasımızın bir parçası) daha tehdit edici bulmaya meyilliyiz, bu nedenle adım tek başına sesleri ve müziği algılama şeklimizi etkileyebilir ve “yüksek = hafif, mutlu, kaygısız, komik” den “e kadar temel bir ölçek sunabilir. düşük = karanlık, üzgün, uğursuz, ciddi “. Yani Pitch kendi başına algılarımızı etkiler.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Bir Melodi doğrusal bir ton dizisinden oluşur. İyi bir melodi (kelimeleri olmasa bile) genellikle mırıldanabileceğimiz, söyleyebileceğimiz veya ıslık çalabileceğimiz bir melodi. Genel olarak, tonların birbirine makul ölçüde yakın olduğu, aralarında hoş uyumlu aralıkların olduğu ve konuşmaya benzer bir ritmin olduğu melodileri tercih ederiz. Notlar aşırı aralıkta olmamalı ve aralarında büyük garip sıçramalar olmamalıdır. Notaların ayrıca çok kısa ve çok uzun olmayan süreleri olmalıdır (genellikle 0.1 saniye ile 2 saniye arasında). Bu şekilde melodiler, beynimizin konuşmak ve dinlemek için tasarlandığı cümlelere çok benzer, ancak enstrümantal müzikal bu sınırları biraz zorlayabilir. Farklı melodiler de farklı duyguları aktarmaya yardımcı olur, örneğin, küçük bir ölçeğe ait olan kromatik melodiler veya melodiler, genellikle büyük ölçekli melodilerden daha koyu olarak görülür (aşağıdaki armoni bölümüne bakın). Araştırmalar ayrıca melodilerin duygularının konuşmanın duygularını yansıttığını da göstermiştir. Tıpkı üzgün insanlar tekdüze konuşma eğiliminde olduğu gibi, hüzünlü müzik de dar bir aralık içinde çok küçük aralıklarla hareket ediyor gibi görünüyor. Buna karşılık, mutlu insanlar daha geniş bir ton aralığı kullanarak konuşurlar ve mutlu müzik, daha geniş bir aralıkta daha geniş aralıklar kullanarak bu modeli izler.

Harbiye Müzik Kursu 0532 177 5221 Mahallesi

Harbiye Müzik Kursu Hepimiz müzik ve “atmosfer” in birlikte gittiğinin farkındayız. 

Sessiz ve romantik bir akşam yemeği için rahatlatıcı müzik dinleyebiliriz, ancak biraz fiziksel çalışma veya egzersiz yaparken veya daha büyük gruplar halinde sosyalleşirken daha canlı bir şeyler dinleyebiliriz. 

 • Tempo ve Ritim
 • Perde, Melodi ve Armoni
 • Desen tanıma
 • Kültür yönleri

Hayvanlarına müzik çalarak üretimi artıran çiftçiler, araba kullanırken hızlı müzik dinlemenin araba kazası oranını artırdığını gösteren son araştırmalar ve Mozart Etkisi’nin zekayı artırdığını iddia etmiş olabilirsiniz. Bazı iddialar abartılı olsa da, müziğin akıl durumumuzu önerebileceğini ve etkileyebileceğini inkar etmek mümkün değil. Ancak bunun nedeni çok gizemlidir. Organize sesler bizi neden her yıl müzik yapmak için milyarlar harcayacak kadar etkilemeli?

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Tempo ve Ritim

Müzik genellikle “dakika başına vuruş” olarak ölçülen sabit bir tempoya sahip olma eğilimindedir. Basit bir gözlem, çoğu müziğin dakikada 50-200 atım aralığında olmasıdır, bu da kalp atışlarımızın aşırı aralığıyla aynıdır. Genel olarak da, bir müzik parçasının temposu kabaca müziğin önerdiği karşılık gelen fiziksel durum veya duygu ile ilişkili kalp atışına eşittir.

Halil Rıfat Paşa Müzik Kursu 0532 177 5221 Mahallesi

Halil Rıfat Paşa Müzik Kursu Bu, müzik-akademik çağının şafağı mı? 

Yüz ifadeleri, müzikal alıntılar ve duygularla ilgili büyük veri kümelerine erişim – sesi manipüle etmek için dijital araçlarla birlikte – mühendisleri, bilgisayar bilimcilerini ve veri analistlerini bir zamanlar müzikologların ve ara sıra psikoloğun hakim olduğu bir alana çekmiştir. Bu sadece alışveriş merkezi müziği değil; amaç, sesi ve duyguyu kesin olarak anlamaktır. Şimdiye kadar bu, araştırmacıları müziği öfke veya korku gibi “temel duyguları” tetikleyen olarak sınıflandırmaya yöneltti ; duyu ile ilgili olarak beynin derinlerindeki duygu kontrol eden amigdalayı tanımlamak; ve müzikal algının kültürler arasında nasıl işlediğini veya beyin hasarı olan kişilerde nasıl çalışmadığını gözlemlemek.

Gülümsemeyle ilişkili küçük kas seğirmelerini inceleyerek sesi işlerken bilinçaltında neler olup bittiğine bakmanın bir yolunu buldu.

“İnsanları bir bilgisayarın başına oturttuk ve yüzlerine elektrotlar bağladık” diye açıklıyor.

 “Bu, gülümsemek için kullandığımız kasların aktivitesini ölçmemizi sağlıyor.”

Daha sonra, tınıyı ayarlayarak daha mutlu, hüzünlü veya daha korkulu bir şekilde kullandıkları sesleri çaldılar – duygu için otomatik ayar olarak tanımlanan bir teknik .

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Halide Edip Adıvar Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Halide Edip Adıvar Mahallesi Müzik Kursu Gülen müzik yapmak

Bilim insanları, sese verilen duygusal tepkileri anlayarak müziğin terapötik bir araç haline gelebileceğini umuyor

Hiç mutlu bir piyano duydun mu? Jean-Julien Aucouturier, duyguları tetiklemek için bir müzik enstrümanının sesini – hatta kendi sesinizi – dijital olarak ayarlayabilir. Gönderen bir araştırma birimi Paris’in Pompidou Merkezi’nde, o ses tınısını için ince değişiklikler bazen dinleyici duygusal düğmelere basıldığında edildiğini bilinçli farkında olmadan korku veya sevincini kıvılcım nasıl araştırmaktadır.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Beyin araştırmacısına dönüşen bir bilgisayar bilimcisi olan Aucouturier, teknolojideki ilerlemelerin müzik ve duygular arasındaki bağı incelemeye kapılar açtığını söylüyor. Sonuç, müzikal terapiler ve otizmli olanlar, felç mağdurları ve koma hastaları dahil sözlü olmayan insanlarla iletişim kurmanın yeni yolları olabilir. Hatta şirketleri, yardım hattı personelinin seslerini filtreleyip daha gülen hissetmelerini sağlayacak ses işleme araçlarıyla donatabilir.

“Müziğin duygusal kodunu kırmak istiyoruz” diyor. “Ses, tıpkı farmasötik moleküllerin vücudun belirli kısımlarını hedeflemesi gibi, belirli beyin alanlarını harekete geçirmek için sesi şekillendiren algoritmaları kullanan klinik bir teknoloji haline gelebilir.”

Halaskargazi Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Halaskargazi Mahallesi Müzik Kursu Günümüzde bu gizemin çözülmesi,

Türk neylerinden Maya ocarinalarına kadar dünya çapında binlerce araştırmacının beyin tarayıcıları, akustik ekipman, psikolojik testler ve müzik aletleriyle donanmış, hızla büyüyen bir bilim alt disiplini haline geldi. Avrupa Araştırma Konseyi, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarının önerdiği projelerde bu çalışmaların bir kısmını finanse ediyor. “Neden” sorusuna nihai cevap hala ulaşılamıyor, ancak burada üzerinde çalıştıkları bazı müzikal temaları örnekliyoruz.

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

“Müzik notaları üretme zevki ya da kapasitesi insanın günlük yaşam alışkanlıklarına göre en az işe yarayan fakülteleri olmadığından, kendilerine bahşedilen en gizemli olanlar arasında sıralanmalıdırlar . Çok kaba bir durumda olsalar da, her ırktan, hatta en vahşi olanlarda bile bulunurlar; ancak çeşitli ırkların tadı o kadar farklıdır ki, müziğimiz vahşilere zevk vermez ve onların müziği bizim için çoğu durumda çirkin ve anlamsızdır.

“İnsanın yarı insan ataları şarkı söyleyen gibonlar gibi müzik notaları üretme kapasitesine ve dolayısıyla takdir etme kapasitesine sahip olsun ya da olmasın, insanın bu yetilere çok uzak bir dönemde sahip olduğunu biliyoruz. M. Lartet, mağaralarda çakmaktaşı aletlerle birlikte bulunan ren geyiklerinin kemiklerinden ve boynuzlarından yapılmış iki yiv ve soyu tükenmiş hayvan kalıntılarını tanımlamıştır. Şarkı söyleme ve dans etme sanatları da çok eskidir ve şu anda insanın en düşük ırklarının tümü veya neredeyse tamamı tarafından uygulanmaktadır. Şarkının ürünü olarak düşünülebilecek şiir de aynı şekilde o kadar eskidir ki, pek çok insan herhangi bir kaydımızın olduğu ilk çağlarda ortaya çıkmış olması gerektiği için şaşkınlık duymuştur.

“The Descent of Man” dan, Charles Darwin, 1871

Gülbahar Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Gülbahar Mahallesi Müzik Kursu Bazı iletişim türleri için hayatta kalma değerini anlamak zor değildir.

Paris’te bir beyin araştırmacısı olan Jean-Julien Aucouturier, “Müzik evrimsel bir bakış açısından gerçekten mantıklı değil” diyor. “Duygularımıza sahip olduğumuzun evrimsel görüşüne uymuyor.”

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR

Çığlıklar bir düşmanı korkutabilir veya başkalarını uyarabilir. 

Dil, sosyal grupları birbirine bağlayabilir. Ama neden müzik kadar ayrıntılı bir şey yaratmak ve onu takdir etmek için evrimleşelim?

Bu uzun süredir devam eden bir bilmece. Charles Darwin’in zamanından beri, müziğin duygusal gücü büyük bir tartışma konusu oldu. Darwin’in kendisi, müzik tarafından insanlığın bağışlarının “en gizemli” lerinden biri haline getirme ya da harekete geçme kapasitesini çağırdı.

Bu günlerde Steven Pinker gibi büyük düşünürler, müziğin dilin gelişiminin güzel bir yan ürünü olduğunu tartışmak için girdiler. Pinker’ın görüşüne göre, bu bir ‘işitsel cheesecake’den başka bir şey değil – mutlu olduğumuz ama muhtemelen onsuz yaşayabileceğimiz bir şey.

Bir aslanın kükremesine iyi bir sebeple tepki gösteririz. Aslan bir tehdit olabilir. Ancak alçak bir çello’nun üzerimizdeki etkisi bir ölüm kalım meselesi değildir; Birinin C veya C # oynaması varoluşsal bir bakış açısından önemli değildir, ancak yine de harika bir duygu uyandırabilir. Duygusal damağımızın kendisi gibi, müzik de son derece çok yönlüdür: melankolik ve önsezili olabilir veya ezici bir şekilde öforik olabilir – Beatlemania ve onun haleflerine tanık olun.

Fulya Mahallesi Müzik Kursu 0532 177 5221

Fulya Mahallesi Müzik Kursu Müzik terapisi nedir?

İnsanlar olarak müzik, kimliğimizde, kültürümüzde, mirasımızda ve manevi inançlarımızda temel bir rol oynar. Hepimizi derinden etkileyebilecek güçlü bir araçtır. 

Bir müzik aleti çalmak, bir koronun veya bir grubun parçası olmak, müzik dinlemek – bunların hepsi müziğe dahil olmanın yolları. Kendimizle ve başkalarıyla bağlantı kurmamıza yardımcı olurlar. Müzik heyecan verici veya sakinleştirici, neşeli veya dokunaklı olabilir. Anıları canlandırabilir ve duygularımızla güçlü bir şekilde rezonansa girerek onları ifade etmemize ve başkalarıyla iletişim kurmamıza yardımcı olabilir. 

Müzik terapisinde, müzik terapistleri her yaştan ve yetenekten insanları ve hayatın her aşamasında desteklemek için müziğin doğuştan gelen niteliklerinden yararlanır; yeni doğan bebeklerin ebeveynleriyle sağlıklı bağlar geliştirmesine yardımcı olmaktan, yaşamın sonunda hayati, duyarlı ve şefkatli palyatif bakım sunmaya kadar. 

Herkesin müziğe tepki verme yeteneği vardır ve müzik terapisi bu bağlantıyı, danışan ile terapist arasındaki canlı müzik etkileşimine dahil olmak suretiyle duygusal sağlık ve iletişimdeki olumlu değişiklikleri kolaylaştırmak için kullanır. İletişim becerilerini geliştirmeye ve kolaylaştırmaya, kendine güveni ve bağımsızlığı geliştirmeye, öz farkındalığı ve başkalarının farkındalığını artırmaya, konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. 

Müzik terapinin nasıl çalıştığının merkezinde, bir terapist ile müşteri arasında canlı müzik etkileşimi ve oyun oynayarak kurulan ve geliştirilen terapötik ilişki vardır. Ses dahil olmak üzere çok çeşitli müzik stilleri ve enstrümanları kullanılabilir ve müzik genellikle doğaçlama yapılır. Müziği bu şekilde kullanmak, müşterilerin dünyayı keşfetmeleri, bağlantı kurmaları ve kendilerini ifade etmeleri için kendi benzersiz müzik dilini yaratmalarını sağlar. 

Müzik terapisi, yaşamları yaralanma, hastalık veya sakatlıktan etkilenen kişilere psikolojik, duygusal, bilişsel, fiziksel, iletişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını destekleyerek yardımcı olmak için HCPC’ye kayıtlı müzik terapistleri tarafından sunulan yerleşik bir psikolojik klinik müdahaledir. 

Kimler yararlanabilir?

Müzikal katılım ve tepki konuşma yeteneğine bağlı olmadığından, müzik terapisi sözlü olarak iletişim kurmakta zorluk çeken kişiler için özellikle etkili bir klinik müdahaledir. Engellilik, hastalık veya yaralanmadan etkilenen insanlar için müzik terapistleriyle çalışmak hayatlarını değiştirebilir. Otizmli çocuklar duygusal, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Bir kaza sonucu edinilmiş beyin hasarı olan birinin konuşmasını yeniden kazanmasına yardımcı olunabilir. Demansın getirdiği izolasyon ve kafa karışıklığından korkan yaşlı bir kişi, müziğin güçlü bir şekilde çağrıştıran doğası sayesinde bu anılarla yeniden bağlantı kurabilir ve bunları başkalarıyla paylaşabilir. 

 • PİYANO ÇOCUK
 • PİYANO YETİŞKİN
 • GİTAR
 • KEMAN
 • BAĞLAMA
 • YANFLÜT
 • KEMENÇE
 • BATERİ (DAVUL) DERSLERİ
 • BAS GİTAR
 • ÇELLO
 • ŞAN
 • KLARNET
 • MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK
 • BALE DANS
 • NEY
 • ELEKTRO GİTAR
Call Now Button